Werken bij
Dirkzwager"Kennis verbreden
en kennis delen" 

Het leerconcept

Het leerconcept: kennis verbreden en kennis delen

“Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor het hoge niveau van dienstverlening. Daartoe geven we hen tools voor ontwikkeling”.

Vanuit deze gedachte is de Dirkzwager Academy opgericht. Met leeractiviteiten, trainingen, tips & trucs bijeenkomsten, coaching, workshop en opleidingen werken we aan onze ambitie, de organisatiedoelstellingen en bieden we medewerkers de tools om hoge kwaliteit te kunnen leveren.

Om als organisatie goed in te kunnen blijven spelen op veranderingen om ons heen en door te blijven ontwikkelen, ondersteunen we het lerend vermogen van de organisatie en medewerkers.

Daarbij ondersteunen we iedereen op gelijke en zorgvuldige wijze bij en bereiden hen voor op hun (toekomstige) rol zodat de kwaliteit van onze medewerkers en daarmee de kwaliteit van dienstverlening op hoog niveau blijft.

Dirkzwager Academy
De paraplu waaronder alle leeractiviteiten vallen is de Dirkzwager Academy. Er is een breed en gevarieerd assortiment dat in-house aangeboden wordt. De  organisatie van de cursussen ligt in handen van de afdelingen Kennismanagement en HR voor respectievelijk de kennis- en de vaardigheidscursussen.

Eigen verantwoordelijkheid en zelflerend vermogen
Iedere collega is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling, mede aan de hand van de bij de functie behorende competenties. Onze collega's moeten ook zelf begrijpen welke vraagstukken er spelen en hoe zij hoogwaardige dienstverlening kunnen bieden. Vanuit de Academy ondersteunen wij dit door passende leeractiviteiten te bieden.

Mix en combinatie van leervormen
Een combinatie van leervormen geeft variatie en vergroot het leerrendement. Zo variëren we in groepsleren en individueel leren en on en off the job leren. Leren kan daarbij op formele wijze plaatsvinden (bijvoorbeeld met een workshop of training), maar ook informeel. Ook hier staat leren van en met elkaar centraal. Gedurende het werk vindt uitwisseling van expertise plaats. Naast de bestaande werk- en begeleidingsstructuren (zoals bij stagiaire – patroon of medewerker – manager) willen we leren van en met elkaar als collega’s onderling ook op een minder formele wijze stimuleren. Leren en werken vloeien in elkaar over.