Werken bij
Dirkzwager


In de praktijk

Juristen

Beroepsopleiding
Naast het werk als advocaat, fiscalist of kandidaat-notaris wordt de beroepsopleiding gevolgd:
– de 3-jarige beroepsopleiding advocatuur vanuit de Orde van Advocaten;
of
- de 3-jarige Beroepsopleiding Belastingadviseurs die in opdracht van de NOB wordt georganiseerd door de Stichting Opleiding Belastingadviseurs;
of
– de beroepsopleiding die in opdracht van de KNB wordt georganiseerd door de Stichting Beroepsopleiding Notariaat.

Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende sites www.advocatenorde.nl, www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl, www.nob.net, www.notaris.nl en www.knb.nl

Om het leren en de leeractiviteiten te concretiseren en te structureren werken we met een interne opleidingsagenda. Hierin staan vooraf vastgestelde trainingen en workshops gepland. Deze zijn gericht op het actueel houden, vergroten en verdiepen van benodigde kennis en het ontwikkelen van de verschillende rollen.

Het aanbod ondersteunt de verordening vakbekwaamheid van de Orde van Advocaten en is in de meeste gevallen gekoppeld aan het behalen van opleidingspunten. Voor (kandidaat-)notarissen zijn de meeste leeractiviteiten gekoppeld aan de PE-punten zoals die zijn vastgesteld door de KNB.

Kennis
Er zijn twee grote stromen binnen het kennisprogramma: brede actualiteitencursussen die voor een grote groep interessant zijn (burgerlijk procesrecht, fiscaliteiten notariaat, verbintenissenrecht, Wwft) en kleinere cursussen over specifieke onderwerpen dan wel voor specifieke groepen (medezeggenschapsrecht, auteursrecht).

Specialisatie
Op individuele basis zijn er mogelijkheden voor post-academisch onderwijs (leergang, Grotius).

Vaardigheden
De onderwerpen vinden hun basis in de competenties die we nodig vinden voor een breed ontwikkeld advocaat, fiscalist en (kandidaat-)notaris. Dit zijn competenties op het gebied van vakmanschap, ondernemerschap en leiderschap en de algemene basiscompetenties. Onze doelstelling is dat je als gevorderd jurist – ongeacht sectie of aard van de praktijk – alle vaardigheden in huis hebt die wij binnen het Academy-kunde programma aanbieden. Voor het “halen” van deze vaardigheden ben je zelf verantwoordelijk.

Diversen
Tips & Trucs bijeenkomsten worden met regelmaat op de verschillende vestigingen georganiseerd en zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast worden waar nodig inhouse-trainingen verzorgd voor het gebruik van nieuwe (software)systemen en worden taaltrainingen verzorgd (collectief of incidenteel individueel).

Overige functies

Kennis
Waar nodig worden kennisinhoudelijke trainingen aangeboden op specifieke praktijkgebieden (bijv. faillissementen). Individuele kennisinhoudelijk gerichte (vervolg)opleidingen/trainingen worden op aanvraag vanuit de medewerker of vanuit leidinggevende beoordeeld. De scholing dient ter ondersteuning van een goede uitoefening van de functie. Onder voorwaarden is het toekennen van scholing ter voorbereiding op een andere functie mogelijk. Een van deze voorwaarden is dat er een nieuwe functie moet zijn of dat deze op korte termijn beschikbaar moet komen.

Vaardigheden
Tips & Trucs bijeenkomsten worden met regelmaat op de verschillenden vestigingen georganiseerd en zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast worden waar nodig inhouse-trainingen verzorgd voor het gebruik van nieuwe (software)systemen, worden taaltrainingen verzorgd (collectief of incidenteel individueel) zijn er lezingen & workshops en krijgen onze collega's on-the-job begeleiding in de praktijk vanuit leidinggevende.

Een greep uit het grote aanbod kennis- en vaardigheidstrainingen:

 • Coachen, motiveren, feedback geven en beoordelen
 • Commerciëler en creatiever schrijven
 • Dirkzwager in to English
 • Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht
 • Managen van verwachtingen van klanten & eigen accountteam
 • Onderbrekingen en afleiding de baas
 • Ontmoeten & opvolgen / netwerken
 • Persoonlijke effectiviteit / effectief werken
 • Tips & trucs: tijdschrijven
 • Presenteren in voordelen & omgaan met prijsbezwaren
 • Zekerheden
 • Probleemanalyse, conflicthantering en onderhandelen
 • Stress: hoe zit dat? Gezonde en ongezonde stress
 • Timemanagement plus – getting things done
 • De civiele procedure onder KEI
 • Actualiteiten burgerlijk procesrecht
 • Tips & trucs: Duits mondeling
 • Fiscale aspecten in het ondernemingsrecht
 • Maak kennis met …… (de praktijk van een kantoorgenoot)
 • Tips & trucs: social media