Werken bij
Dirkzwager


Loopbaan

In de eerste weken na je indiensttreding maak je breed kennis binnen kantoor; binnen je eigen praktijkgroep, maar ook met de rest van kantoor. Je vindt snel je plek en de weg binnen ons kantoor. Je wordt begeleid en ingewerkt door naaste collega’s, waardoor je snel kennismaakt met de processen en systemen.

Advocatuur
Tijdens je stage, die drie jaar duurt, word je begeleid door een patroon en door ervaren advocaat-medewerkers uit je sectie. Binnen de mogelijkheden van de praktijk en afhankelijk van je eigen ontwikkeling behandel je zo snel  mogelijk zelfstandig zaken.

Naast het werk als advocaat volg je de 3-jarige beroepsopleiding advocatuur vanuit de Orde van Advocaten.

Jaarlijks vinden er zowel een voortgangs- als een beoordelingsgesprek plaats waarin de ontwikkelingen worden besproken aan de hand van voor de functie vastgestelde competenties.

Fiscalist
In de praktijk word je begeleid door een ervaren fiscalist uit je sectie. Binnen de mogelijkheden van de praktijk en afhankelijk van je eigen ontwikkeling behandel je zo snel  mogelijk zelfstandig zaken.

Tijdens de eerste drie jaar na je studie volg je de Beroepsopleiding Belastingadviseurs die in opdracht van de NOB wordt georganiseerd door de Stichting Opleiding Belastingadviseurs.

Jaarlijks vinden er zowel een voortgangs- als een beoordelingsgesprek plaats waarin de ontwikkelingen worden besproken aan de hand van voor de functie vastgestelde competenties.

Kandidaat-notaris
In de praktijk word je begeleid door een notaris en/of ervaren kandidaat-notarissen uit je sectie. Binnen de mogelijkheden van de praktijk en afhankelijk van je eigen ontwikkeling behandel je zo snel  mogelijk zelfstandig zaken.

Tijdens de eerste drie jaar na je studie volg je de Beroepsopleiding Notariaat die in opdracht van de KNB wordt georganiseerd door de Stichting Beroepsopleiding notariaat.

Jaarlijks vinden er zowel een voortgangs- als een beoordelingsgesprek plaats waarin de ontwikkelingen worden besproken aan de hand van voor de functie vastgestelde competenties.

Overige functies
Als medewerker in de advocatuur, fiscale praktijk of het notariaat werk je bij Dirkzwager binnen een specifieke sectie.

Al onze business servicemedewerkers werken voor de gehele organisatie, dat wil zeggen: de praktijkgroepen advocatuur, fiscaal en notariaat én het kantoormanagement.

Deze afdelingen (financiële administratie, ICT & Interne Dienst, kennismanagement, marketing & communicatie en HR) worden aangestuurd door een manager/MT-lid. Deze afdelingen werken zelfstandig en samen, onder de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder-directeur.

Jaarlijks vinden er, door je directe leidinggevende, beoordelingsgesprekken plaats aan de hand van voor de functie vastgestelde competenties.