Werken bij
Dirkzwager


Loopbaan

In de eerste weken na je indiensttreding maak je breed kennis binnen kantoor; binnen je eigen praktijkgroep, maar ook met de diverse stafafdelingen. Je vindt snel je plek en de weg binnen ons kantoor. Je wordt begeleid en ingewerkt door naaste collega’s, waardoor je snel kennismaakt met de processen en systemen.

Advocatuur
Tijdens je stage, die drie jaar duurt, word je begeleid door een patroon en door ervaren advocaat-medewerkers uit je sectie. Binnen de mogelijkheden van de praktijk en afhankelijk van je eigen ontwikkeling behandel je zo snel  mogelijk zelfstandig zaken.

Naast het werk als advocaat volg je de 3-jarige beroepsopleiding advocatuur vanuit de Orde van Advocaten.

Jaarlijks vinden er zowel een voortgangs- als een beoordelingsgesprek plaats waarin de ontwikkelingen worden besproken aan de hand van voor de functie vastgestelde competenties.

Kandidaat-notaris
In de praktijk word je begeleid door een notaris en/of ervaren kandidaat-notarissen uit je sectie. Binnen de mogelijkheden van de praktijk en afhankelijk van je eigen ontwikkeling behandel je zo snel  mogelijk zelfstandig zaken. Tijdens de eerste drie jaar na je studie volg je de Beroepsopleiding Notariaat.

Jaarlijks vinden er zowel een voortgangs- als een beoordelingsgesprek plaats waarin de ontwikkelingen worden besproken aan de hand van voor de functie vastgestelde competenties.

Ondersteuning en staf
Als ondersteunend medewerker van de advocatuur of het notariaat werk je bij Dirkzwager binnen een specifieke sectie.

Al onze medewerkers in de stafdiensten werken voor de gehele organisatie, dat wil zeggen: de praktijkgroepen advocatuur en notariaat en het kantoormanagement.

De stafafdelingen (financiële administratie, ICT & Interne Dienst, kennismanagement, marketing & communicatie en P&O) worden aangestuurd door een manager/MT-lid. Deze afdelingen werken zelfstandig en samen, onder de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder-directeur.

Jaarlijks vinden er, door je directe leidinggevende, beoordelingsgesprekken plaats aan de hand van voor de functie vastgestelde competenties.