Werken bij
Dirkzwager

Tom Vandeginste

Voorzitter bestuur


Diversiteit

= verscheidenheid, verschil, variatie
= het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen

Diversiteit is een belangrijk thema, zowel in de maatschappij als voor Dirkzwager. Hoe maken we gebruik van een diversiteit aan karakters en talenten? Hoe zorgen we voor gelijke kansen?

Binnen Dirkzwager streven we naar een diverse samenstelling van onze teams. Niet alleen in de verhouding man/vrouw, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld afkomst, leeftijd of persoonlijkheid. We bieden in het kader van de participatiewet actief kansen aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ons doel is om elkaar te versterken en blijvend te verbeteren. Wij geloven dat dat niet alleen goed is voor onze bedrijfscultuur, maar dat diversiteit ook onze cliënten ten goede komt.

Vanwege het belang dat wij hechten aan diversiteit hebben wij de intentieverklaring diversiteit van de Orde van Advocaten ondertekend. Daarmee verklaren wij dat we aandacht hebben voor diversiteit. Wij zijn ook ondertekenaar van de charter Talent naar de Top. Het charter omvat een richtlijn en code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v diversiteit in de (sub)top van organisaties. We werken daarmee toe naar duurzame en effectieve resultaten.

Onze diversiteitsgedachte zit verankerd in onze cultuur, de visie en in onze waarden.

Die diversiteitsgedachte vind je concreet terug in onder andere het aanbod van interne trainingen (Dirkzwager Academy), de mogelijkheid om parttime te werken, individuele begeleiding rond werk en zwangerschap, diverse carrièrepaden en de opzet van onze competentiebeoordeling.