Werken bij
Dirkzwager


"MVO is voor ons geen hype, maar onderdeel van onze bedrijfsvoering."

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons geen hype, maar een vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Wij doen graag iets terug voor de omgeving waarin we werken en wonen. We richten ons daarbij op drie pijlers.

Bijdragen aan de samenleving
Onze medewerkers zitten in verschillende besturen van (lokale) verenigingen en raden van toezicht. Onze juristen en fiscalisten delen hun juridische en fiscale kennis via workshops en gastcolleges. Ook bieden we arbeidsplaatsen aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Verder hebben wij een samenwerking met de Debatstichting. Deze stichting heeft als missie om jongeren door middel van debat te stimuleren om kritischer te denken, overtuigender te spreken en aandachtiger te luisteren. Deze vaardigheden zijn in het vak van advocaat en notaris van groot belang. Dirkzwager ondersteunt de Debatstichting financieel en door het afvaardigen van juryleden tijdens debattoernooien.

Duurzaam ondernemen
Op onze locaties gebruiken we groene energie. Wij spreken onze leveranciers aan op hun MVO-beleid en bij inkoop wordt actief gescreend op kinderarbeid. Dirkzwager behoort hiermee tot de top 30% van alle ondernemingen wereldwijd die door het onafhankelijke bureau EcoVadis zijn geëvalueerd en hiervoor een zilveren rating hebben ontvangen.

Ondersteuning van cultuur
In ons sponsorbeleid richten wij ons specifiek op de ondersteuning van culturele instanties. Vanuit deze keuze ondersteunen wij o.a. Introdans, Het Gelders Orkest, Toneelgroep OostpoolBesiendershuis, Kwatta Jeugdtheater, Music Meeting in Nijmegen, het Posttheater Arnhem, het Kröller-Müller Museum, Paleis Het Loo, Geldersch Landschap & Kasteelen en De Nijmeegse Vierdaagsefeesten.