Werken bij
Dirkzwager

Marcel Hielkema & Petra Kiphardt

Advocaat of notaris? Juridisch dienstverlener!

Het vak verandert. Traditionele advocaten- en notarissenkantoren transformeren naar organisaties die gespecialiseerde juridische diensten verlenen. Althans, dat is de trend bij de grote spelers op de markt. Wat zijn de consequenties voor de startende jurist en wat betekent het voor werken bij Dirkzwager? Bestuurder-directeur Marcel Hielkema en HR manager Petra Kiphardt lichten dit toe. “De blik is veel meer naar buiten gericht, naar de cliënt.”

“De trend is...                                                                                           dat de grote advocaten- en notarissenkantoren zich minder richten op het standaard werk. De nadruk verschuift naar een compleet aanbod juridische dienstverlening met de nadruk op anticiperend diensten verlenen. Dus niet alleen reageren op een vraag van de cliënt, maar die cliënt actief adviseren over veranderingen die voor zijn business van belang zijn. Daarnaast zie je dat de huidige cliënt op zoek is naar specialistische dienstverlening en minder naar ondersteuning bij eenvoudigere zaken zoals standaardcontracten. Die moeten óf efficiënt worden aangeboden óf door een ander kantoor worden gedaan. Deze ontwikkeling komt gelukkig overeen met wat onze juristen graag willen: mooie zaken doen voor mooie cliënten. Dus willen we allemaal hetzelfde.”

“Dirkzwager specialiseert...                                                                  zich door dit alles steeds verder naar de top van de markt. Aan de onderkant zitten de standaardzaken. Het is nu de trend bij alle grote kantoren om de organisatie in te richten op het verlenen van juridische diensten, maar onze organisatie was vijftien jaar geleden al zo ingericht. We richten ons al langer op vergaande specialisatie en op geïntegreerde samenwerking tussen advocaten en notarissen. Daarin gaan we steeds verder. Bij Dirkzwager werken alle disciplines - advocaten én (kandidaat-)notarissen - intensief samen aan complexe zaken van cliënten. Dus eigenlijk zoeken wij geen advocaten of (kandidaat-)notarissen, maar juridische dienstverleners.”

“De startende jurist...                                                                            doet daardoor bij Dirkzwager al op jonge leeftijd steeds kwalitatiever, hoogwaardiger werk. Kennis van het wetboek is niet genoeg. Je moet de theorie ook kunnen toepassen: wat betekent die wetswijziging of jurisprudentie echt voor jouw cliënt? Is het een issue voor zijn business? Hoe ga je de cliënt pro-actief benaderen? Dat is anticiperen. Haalde voorheen de patroon het werk binnen en kwam de stagiaire amper de deur uit;  tegenwoordig heb je al heel vroeg contact met cliënten, ga je meer zaken zelf doen: naar de rechtbank, workshops geven, een eigen netwerk opbouwen. We hebben hier advocaat-stagiaires die in het eerste jaar al zelfstandig hun eerste zaak doen. Dat alles maakt het vak alleen maar leuker.”

“De cliënt...                                                                                     verwacht wel dat je alles al kunt. Je kunt niet roepen: ik ben nog maar stagiaire. That’s part of the deal: het is leuker, maar ook veeleisender. Completer en ook complexer. Compleet, want je bent geen onderdeeltje in een dossier; je maakt het hele traject mee van a tot z. Complexer, want je werkt direct voor grote cliënten. Eigen cliënten. Een voorbeeld. Landelijk blogt 8% van de advocaten en notarissen. Bij Dirkzwager blogt iedereen en iedereen doet dat onder zijn eigen naam, ook de stagiaires. Vindt een cliënt jouw item interessant, dan belt hij jou. Je moet dus al snel je eigen verantwoordelijkheid durven nemen.”

“De pas afgestudeerde student...                                                     vindt dat spannend. Net uit de schoolbanken, net begonnen met de beroepsopleiding en dan moet je bij ons de opgedane kennis omzetten naar de praktijk. Het instapniveau is pittig. Maar als je de geboden zelfstandigheid oppakt, vergroot je het vertrouwen en kom je ver. Kwaliteit is een eerste vereiste, maar er is meer nodig: brede interesse, ambities, gedrevenheid, eigen inbreng. Je moet als het ware kunnen koken, maar ook zelf een recept kunnen bedenken, weten hoe je het verkoopt en wat de smaak van jouw klanten is, zodat je er voor elke klant het juiste sausje overheen kunt gieten.”

“De meeste stagiaires...                                                                  kunnen na hun opleiding bij Dirkzwager verder als medewerker. We investeren veel in jonge juristen en het mooiste is natuurlijk als iemand na een stageperiode kan blijven. Gelukkig gebeurt dat heel vaak. We proberen in de eerste gesprekken een eerlijk beeld van onze organisatie te schetsen: what you see is what you get. Vragen we stagiaires na een maand wat hen vooral heeft verrast, dan noemen ze meestal de informele sfeer. Dat vertellen we wel, maar ze verwachten het niet. Vanaf de buitenkant ziet het er formeel uit, maar binnen staan de deuren open en iedereen is ‘je’ en ‘jij’. Iedereen werkt samen met hetzelfde doel. In onze organisatie werken veel jonge mensen. Zeker een derde van de in totaal honderdtwintig juristen is stagiaire of een jonge medewerker. Dat bepaalt de sfeer. Dirkzwager is informeel en persoonlijk, maar boven alles een kantoor met commerciële doeleinden. Kies je voor Dirkzwager, dan kies je voor de zakelijke kant. Wil je mooie klanten op hoog niveau, dan werk je daar hard voor en durf je ondernemend te zijn.”

“De kandidaten die wij zoeken...                                                          zijn mensen die met beide benen op de grond staan. Met een professionele, nuchtere en realistische aanpak. Zelfbewust en niet alleen bereid om een actieve rol te spelen, maar dat ook daadwerkelijk doen. Mensen met een visie op hun eigen toekomst, die hard willen werken. Mensen met goede studieresultaten, stevige juridische kwaliteiten en bij voorkeur enige stage-ervaring. Maar minstens zo belangrijk zijn persoonlijkheid en motivatie: waarom wil iemand juist bij Dirkzwager werken? En als de kandidaat dan ook nog kan aangeven wat hij Dirkzwager te bieden heeft, dan is het plaatje compleet.”