Werken bij
Dirkzwager

Marsinah Tempels-Smits

HR AdviseurCompliance officer Wwft, AVG en beroepsregels

Voor de verdere ontwikkeling van ons risicomanagement en compliance-beleid zijn wij op zoek naar een Compliance Officer.

De Compliance Officer bevordert de integriteit van de organisatie door het geven van advies en training en door toe te zien op de naleving van normen. Hij/zij maakt daarvoor gebruik van zowel ‘hard controls’ (zoals beleid, procedures en controles) als ‘soft controls’ (gedragbeïnvloedende factoren).

 De Compliance Officer zal zich in het bijzonder bezighouden met de regelgeving rondom de Wwft, maar ook de AVG en de voorschriften die door de beroepsorganisaties voor advocaten, fiscalisten en notarissen zijn voorgeschreven. Daarbij zal de Compliance Officer zijn/haar rol vervullen voor zowel het kantoor Arnhem, als het kantoor Nijmegen en borgen dat het integriteitsbeleid, het risicomanagement en de werkwijzen zo veel mogelijk uniform worden ingericht. 

Wat ga je doen?

 • Je houdt je in het bijzonder bezig met de regelgeving rondom de Wwft. Daarnaast ben je betrokken bij de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en de bepalingen die door de beroepsorganisaties voor advocaten, fiscalisten en notarissen zijn voorgeschreven.
 • Je signaleert in de interne en externe omgeving van Dirkzwager ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op een integere bedrijfsvoering, zoals technologie, klanten, wet- en regelgeving, maatschappelijke opvattingen etc.
 • Je vertaalt deze ontwikkelingen naar beleid, het opstellen van procedures en protocollen voor werkwijzen en zo mogelijk aanvullende concrete handvatten voor de uitvoering daarvan in de organisatie.
 • Je ziet toe op de naleving van interne en externe regels en normen en bevordert een integriteitsbewuste cultuur binnen het kantoor.
 • Je doet onderzoek naar (mogelijke) integriteitsschendingen.
 • Je bevordert de kennis van de Wwft binnen de organisatie van Dirkzwager, onder andere  door het geven van training.
 • Je geeft advies in compliancekwesties, proactief en op verzoek.
 • Je evalueert het gevoerde beleid periodiek en stelt desgewenst aanpassingen voor.

Waar ga je werken?

 • Je krijgt binnen de organisatie een onafhankelijke positie. Dit is arbeidsrechtelijk gewaarborgd.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan het dagelijks bestuur.
 • Je hebt toegang tot alle informatie die nodig is voor een goede vervulling van de opgedragen taken en beschikt over de daartoe noodzakelijke faciliteiten.

Wie ben je?

 • Je bent jurist (WO).
 • Je beschikt over een relevante en specialistische opleiding op het gebied van compliance en/of hebt uitgebreide ervaring met compliance-vraagstukken, bij voorkeur in de advocatuur, fiscaliteit en/of notariaat.
 • Je beschikt over gedegen kennis van de Wwft (AML, KYC, CDD), de AVG, compliance risicomanagement en overige relevante regelgeving.
 • Je hebt kennis van en kan omgaan met hedendaagse IT-systemen.
 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten.
 • Je bent in staat te luisteren en te verbinden om zo een persoonlijke band op te bouwen en het vertrouwen van de organisatie te winnen.
 • Je bent een standvastige, betrokken, zorgvuldig en onafhankelijk opererende persoon, die op een natuurlijke maar besliste wijze zorgt voor breed draagvlak op het gebied van integriteit.

Interesse?

Heb je vragen neem dan contact op met Suzanne Hendrickx (06-15949917) of Bas Martens (06-51417570) werkzaam bij Advius, het begeleidend bureau bij deze vacature. Zij zijn ook te bereiken via info@advius.nu.

 Wil je solliciteren? Klik dan op de oranje button ‘online solliciteren’ hieronder en richt je motivatiebrief aan Marsinah Tempels, de begeleidend HR adviseur van Dirkzwager.

 In het laatste stadium van de sollicitatie zal om een VOG worden gevraagd.